see through

Urzekła mnie praca szwedzkiej artystki Helgi Steppan, która pogrupowała wszystkie swoje osobiste rzeczy wg kolorów i je sfotografowała. Powstało 12 takich zdjęć.